Dodatne ugodnosti za motivacijo zaposlenih

Opis

Spodbujanje zavzetosti in s tem povezan vidik motiviranja starejših zaposlenih je za vsakega vodjo oziroma organizacijo velik izziv. Vsekakor pa je za organizacije in njihovo vodilno osebje zelo pomembno, da se pri motiviranju in spodbujanju zavzetosti starejših zaposlenih zavedajo potreb in želja starejše populacije zaposlenih. Za starejšega zaposlenega bo morebiti kakšen prosti dan ali hitrejši odhod domov bolj pomemben motivacijski faktor kot kakšna materialna spodbuda. Dimenzija ukrepa za krepitev motivacije starejših zaposlenih je široka, in sicer obsega ukrepe, ki so povezani s fleksibilnim delovnim časom, koriščenjem večjega števila ur v obliki prostih dni, materialne nagrade za zvestobo organizaciji (npr. finančna nagrada, vikend paketi v termah, morju, hribih), dodeljevanjem vlog mentorstva mlajšim zaposlenim, vključevanje starejših v sprejemanje določenih ukrepov v delovnem okolju, itd. V praksi lahko zasledimo tudi ukrep, ki je povezan z vidikom organiziranega brezplačnega prevoza za starejše zaposlene na delovno mesto in domov. Zelo pogosto je možno opaziti, da psihološko na (starejše) zaposlene zelo močno učinkuje tudi ukrep, ki je povezan z »(ne)prijetnimi življenjskimi situacijami«. Razumevanje delodajalca, da v takšnih situacijah reagira razumno, človeško (humano) in sočutno je dolgoročno za delodajalca zelo koristno, saj bodo zaposleni tovrstni način razumeli in vračali skozi obliko večje zavzetosti, lojalnosti in motivacije.

Namen in rezultati

Namen tega ukrepa je ohranjati zadovoljne zaposlene, ki v delovno okolje prihajajo pozitivno in motivirano naravnani in posledično organizaciji ter delu bolj predani in zavzeti. Rezultati tega se kažejo skozi različne dimenzije, in sicer skozi boljšo zavzetosti pri opravljanju delovnih nalog, manj poškodb, nesoglasij med zaposlenimi in manj bolniških odsotnosti, itd.

Organizacije, ki uporabljajo ta ukrep

 • Latvijas Balzams
 • Saarioinen Ltd
 • Zlatna Panega Cement AD
 • Roskilde Kirkegaarde
 • Nizozemska konfederacija sindikatov
 • Ssab Tunnplat
 • Aalborg bolnišnica
 • Nordea Bank Danska A/S
 • Seven Oaks bolnišnica
 • Mercedes
 • Vrtec Hansa Christiana Andersena
 • Alpina d.o.o.
Close Menu