Medgeneracijsko sodelovanje

Opis

Namen ukrepa je čim bolj usposobiti vse generacije zaposlenih o koristih medgeneracijskega sodelovanja in naučiti vse generacije zaposlenih kako učiti in sodelovati z drugimi zaposlenimi. S takšnim ukrepom se v organizacijah povečuje število zaposlenih, ki so zmožni medgeneracijskega sodelovanja in prenosa znanja med različnimi generacijami. Hkrati s tem se krepi tudi občutek pomembnosti in vrednosti slehernega zaposlenega v delovnem okolju. Organizacije s tem ohranjajo v delovnem okolju tudi znanje in izkušnje ter krepijo občutek starejših zaposlenih, da so še kako pomemben faktor v organizaciji. Rezultati implementacije takšnih aktivnosti se kažejo skozi obliko večje zavzetosti in občutka vrednosti starejših zaposlenih, izmenjavo znanja in izkušenj med različnimi generacijami zaposlenih in tudi skozi vidik prostovoljnega podaljšanja delovne aktivnosti starejših zaposlenih.

Namen in rezultati

Namen ukrepa je čim bolj usposobiti zaposlene, tako starejše kot tudi mlajše, in čim bolj razširiti znanje in izkušnje o delu, ki ga opravljajo. S tem podjetje pridobi dobro usposobljen in kvaliteten kader, kar pa je ključ do uspeha. Namen je tudi povečanje motivacije starejših zaposlenih saj imajo ti pomembno vlogo in je pomembno, da se počutijo vključene. Rezultat je podaljšanje delovne dobe starejših zaposlenih in s tem zmanjšanje stroškov za podjetje, ter kvalitetno usposobljen prihajajoč kader.

Organizacije, ki uporabljajo ta ukrep

 • Latvijas Balzams
 • Berner LTD
 • Sonnentor Kräuterhandels GmbH
 • Vitas
 • Zlatna Panega Cement AD
 • Roskilde Kirkegaarde – Danski center za razvoj in kakovost
 • Solystic
 • St. Olav’s bolnišnica
 • FEA
 • Upp sala univerzitetna bolnišnica
 • Realkredit Danska
 • Carlsberg Bulgarija AD
 • Ferrero spa
 • Mestna občina Ptuj
 • Cementarna Vassiliko PLC
 • Mercedes
 • Länsilinjat Oy
 • Alpina d.o.o.
 • Duslo a.s.
 • Api raffinera di Ancona spa

Medgeneracijsko sodelovanje pomeni prenos znanja in izkušenj med različnimi generacijami zaposlenih in različna usposabljanja.

Close Menu