Zdravstveni pregledi za zaposlene

Opis

Zdravi zaposleni predstavljajo temelj vsake organizacije. Starejšim zaposlenim je pogosto potrebno posvečati več zdravstvene pozornosti in zato so preventivni redni pregledi pri splošnih zdravnikih in specialistih zelo koristni. Na ta način so morebitne bolezni oziroma poškodbe ugotovljene prej in so posledično  lažje rešljive. Zelo pomembna je tudi ocena zdravja posameznega zaposlenega. Če je ugotovljeno, da zaradi zdravstvenega stanja zaposleni ni zmožen opravljati svojega dela naprej, je naloga organizacije, da ga prerazporedi na drugo delovno mesto oziroma izbere druge ukrepe v dogovoru z zaposlenim in specialistom za medicino dela. Organizacije lahko nudijo tudi različna svetovanja, kjer se starejši zaposleni posvetujejo z nutricionisti, psihologi, zdravniki medicine dela in drugimi strokovnjaki, ki lahko pripomorejo k izboljšanju njihovega zdravstvenega stanja in preprečijo razvoj raznih obolenj in poškodb. Tudi tako imenovane »preventivne počitnice« z organiziranimi predavanji na temo zdravja in preventivne oskrbe posameznika so lahko idealen ukrep organizacij za svoje zaposlene. Ti si bodo na njih nabrali novih moči, hkrati pa si bodo pridobili tudi ključno znanje o preventivni oskrbi posameznika.

Namen in rezultati

Namen je ohranjati zdrave starejše zaposlene in s tem dobro, usposobljeno delovno silo. Ko zaposleni vidijo, da organizacija skrbi za njihovo zdravje zahvalo vračajo z dobrim delom in kasnejšim odhodom v pokoj, ter seveda z manjšim številom bolniških odsotnosti, tem pa se znižajo tudi stroški podjetja. Povečata se ozaveščenost zaposlenih  o pomenu svojega zdravja in lojalnost do podjetja. Rezultati prinašajo razkrivanje zdravstvenih težav preden je prepozno, zmanjšanje bolniških odsotnosti, itd.

Organizacije, ki uporabljajo ta ukrep

 • SAP
 • Mol Madžarska, Berner LTD
 • Berner LTD
 • Zlatna Panega Cement AD
 • Domel holding d.d.
 • TenCate Geosynthetics Austria GmbH
 • GE MONEY BANK a.s.
 • ISS storitve objektov
 • Premogovnik Velenje d.d.
 • Ferrero spa
 • Koncern Kolektor
 • Cementarna Vassiliko PLC
 • Alpina d.o.o.
 • Gorenje
Close Menu