Ozaveščanje zaposlenih o varovanju in skrbi za lastno zdravje

Opis

Na zdravje in dobro počutje starejših zaposlenih vpliva več dejavnikov. Med slednjimi so zelo pomembni vsi tisti, ki so povezani z zdravo prehrano in  pravilnim načinom prehranjevanja ter neuživanje alkoholnih pijač, prenehanje kajenja, obvladovanje stresa, itd. Analiza primerov dobrih praks kaže, da uporabljajo v številnih organizacijah ukrepe, ki so povezani z ozaveščanjem zaposlenih o zdravem načinu prehranjevanja in zdravi prehrani. V sklopu tega ukrepa izvajajo oziroma organizirajo različne oblike kampanj o zdravi prehrani, škodljivosti kajenja in uživanja alkohola, vplivu stresa in pritiskov na zdravje zaposlenih, itd. Tovrstni ukrep ima v praksi pogosto tudi širšo dimenzijo in je povezan s tem, da organizacije tudi v okviru organizirane malice v delovnem okolju seznanjajo zaposlene o tem s čim se prehranjujejo (npr. prehranjevalni semafor…) oziroma za svoje zaposlene organizirajo malico, ki vsebuje vse potrebno za zdrav obrok.

Namen in rezultati

Namen ukrepa je preprečevanje dolgoročnih tveganj za zdravje, ki so posledica nezdrave prehrane, stresa, kajenja, uživanja alkohola ter ozaveščanje ljudi, saj so zdravi (starejši) zaposleni bolj učinkoviti, uspešni, zavzeti, zadovoljni. Namen ukrepa je torej povezan z osredotočenostjo na zdravo in uravnoteženo prehrano, izboljšanje fizičnega zdravja. Rezultati, ki so bili doseženi z implementiranjem tovrstnih ukrepov v organizacijah so povezani z večjim povpraševanjem po zdravi hrani, zmanjšanjem obolenj in izgorelostjo ter prenehanjem kajenja. Ta ukrep ima lahko pozitiven vpliv tudi na družinske člane zaposlenih, saj ti prinašajo domov pridobljeno znanje in informacije o zdravi prehrani ter na splošno o zdravem načinu življenja.

Organizacije, ki uporabljajo ta ukrep

 • SAP
 • Mol Madžarska
 • Policijska uprava Murska Sobota
 • Sonnentor Kräuterhandels GmbH
 • Zlatna Panega Cement AD
 • Ge Money Bank
 • Upp Sala univerzitetna bolnišnica
 • Suncorp Group
 • Vrtec Hansa Christiana Andersena
 • Gorenje
 • Duslo a.s.
Close Menu