Spodbujanje aktivnega življenja zaposlenih (tudi na delovnem mestu)

Opis

Zdrav življenjski slog in fizična aktivnost sta pomembna za zdravje in dobro počutje posameznika. Človek, ki se zdravo prehranjuje in skrbi za rekreacijo oziroma vsakodnevno gibanje ostaja vitalen, zbran in sposoben za delo dlje časa. Odgovornost posameznika je, da skrbi za svoje zdravje in s tem povezan aktiven in zdrav življenjski slog. Organizacije, ki se zavedajo pomena in vrednosti zdravja (starejših) zaposlenih s pomočjo različnih promocijskih aktivnosti seznanjajo zaposlene o zdravju in dobrem počutju ter s pomočjo različnih aktivnosti (npr. športni dnevi, delavnice, letaki, itd.) vsakodnevno krepijo vidik zavedanja skrbi za zdravje slehernega zaposlenega. Z vsemi tovrstnimi aktivnostmi želijo zaposlenim predstaviti pomembnost aktivnega življenjskega sloga, ki prinaša ključne rezultate prav v poznejši dobi življenja. Tovrstne aktivnosti niso pomembne samo za skupino starejših zaposlenih ampak za vse generacije zaposlenih. Organizacije, kjer zaposleni opravljajo takšno delo, kjer je gibanja manj kot bi bilo to potrebno, lahko svoje objekte in opremo spremenijo tako, da bodo spodbujali zaposlene k pogostejšemu gibanju. Za to lahko poskrbijo skozi dinamične delovne postaje, stoječe sejne sobe, plakate na katerih so prikazane vaje, ki jih zaposleni lahko opravi v času odmora in pa ostale preproste vedenjske spremembe, kot so uporaba stopnic namesto dvigala, itd. V praksi je zelo pogosta aktivnost za spodbujanje aktivnega življenjskega sloga povezana tudi s tem, da organizacije omogočijo zaposlenim brezplačne oziroma subvencionirane športne aktivnosti (npr. fitnes, plavanje, različne skupinske vadbe, itd.). Tovrstni načini so pomembni, ker spodbujajo zaposlene tudi k bolj aktivnemu življenju izven delovnega okolja.

Namen in rezultati

Namen tega ukrepa ni le ohraniti boljšo fizično pripravljenost starejših zaposlenih in s tem zamik dobe upokojitve, temveč tudi spremeniti njihov življenjski slog in prevzemanje aktivne vloge v varovanju in krepitvi lastnega zdravja. Rezultat tega ukrepa se kaže v zmanjšanju števila bolniških odsotnosti, ter v večji motivaciji zaposlenih za telesno aktivnost in izbiro bolj zdravega življenjskega sloga.

Organizacije, ki uporabljajo ta ukrep

 • SAP
 • Mol Madžarska
 • Policijska uprava Murska Sobota
 • Domel Holding d.d.
 • Nacionalna zveza krščanskih sindikatov na Nizozemskem
 • Northumbrian Water Group Limited
 • Letališče Oslo
 • Ge Money Bank a.s.
 • Premogovnik Velenje d.d.
 • Alpina d.o.o.
 • Gorenje
 • Duslo a.s.
Close Menu