Staranje družbe in s tem povezan vidik starejših zaposlenih vpliva na razmislek in ukrepanje s strani več akterjev. Z namenom, da se več pozornosti posveti starejšim zaposlenim smo pripravili analizo najpogosteje uporabljenih ukrepov v praksi na področju ravnanja (upravljanja) s starejšimi zaposlenimi, ki so se izkazali za najučinkovitejše tako v tujini kot v Sloveniji.

Predstavljen je ukrep kako prilagoditi delovno okolje zaposlenim z namenom ohranjanja njihovega zdravja in  povečanja zadovoljstva ter zavzetosti pri delu.

Predstavljen je ukrep kako najlažje motivirati zaposlene za bolj zdrav življenjski slog in povečati njihovo motivacijo za telesno aktivnost.

Predstavljen je ukrep kako z majhnimi koraki motivirati zaposlene za skrb za lastno zdravje z namenom preprečevanja tveganj, ki imajo na dolgi rok ključne posledice pri počutju posameznika.

Predstavljen je ukrep kako lahko s preventivnimi ukrepi obvladamo ali celo preprečimo določena bolezenska stanja, saj zdravi zaposleni predstavljajo ustvarjalnejšo in produktivnejšo delovno silo.

Predstavljen je ukrep kako najlažje prenašati znanje med zaposlenimi, saj na ta način podjetje pridobi dobro usposobljen in kvaliteten kader, kar pa je ključ do uspeha.

Predstavljen je ukrep kateri ukrepi vplivajo na dvig motiviranosti zaposlenih, da ti v službo pridejo pozitivno naravnani in so posledično podjetju bolj predani.

Close Menu