Projekt Aktivno staranje zaposlenih

Prebivalstvo razvitih družb se stara in demografske spremembe, s katerimi se soočamo dandanes imajo velik vpliv na različne družbene sisteme (npr. dologotrajna oskrba, pokonine, delovna sila, itd.). Slovenija pri tem ni nobena izjema in na tovrstno problematiko opozarjajo tudi v različnih mednarodnih organizacijah (npr. OECD). Posledice tega že zaznavajo oziroma jih bodo v prihodnje še bolj zaznavali zlasti delodajalci, ki imajo v svojem delovnem okolju predvsem starejše zaposlene. Praksa kaže, da starejši zaposleni predstavljajo s svojimi izkušnjami, znanjem, zrelostjo in poznavanjem različnih poslovnih in življenjskih področij pomembno bogastvo oziroma vir za delodajalce in zaradi tega je imanentno pomembno, da se jim namenja posebna pozornost in skrb. Organizacije se namreč lahko soočajo z izjemnimi izgubami, če ne poskrbijo za ustrezne procese prenosa znanja in izkušenj starejših zaposlenih na mlajše oziroma če proces aktivnosti ravnanja z vsem bogastvom in viri, ki jih imajo zaposleni ni kvalitetno upravljan.

Z namenom, da se področju ravnanja (upravljanja) s starejšimi zaposlenimi namenja posebna pozornost in aktivnosti ter se s tem morebiti pomaga delodajalcem, zaposlenim, družbi smo zasnovali projekt, ki smo ga poimenovali »Aktivno staranje zaposlenih« (ASZ). Ciljne naravnanosti projekta so povezane s tem, da se pripravljajo različne oblike študij oziroma analiz dobrih praks, ukrepi, smernice, gradiva in da se tovrstni rezultati objavljajo na spletni platformi oziroma na enem znanem mestu, ki nato služijo kot pomoč zainteresirani javnosti.

Projekt ASZ je bil razvit v sklopu projektnega razpisa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK)« v letu 2018. Pri razvoju projekta so sodelovali študentje Univerze v Ljubljani, pedagoški mentor in vodja projekta iz Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani ter strokovni mentor iz Zavoda Mladi podjetnik.

Projektna skupina

 • dr. Jernej Buzeti, vodja projekta in pedagoški mentor 1 (Fakulteta za upravo)
 • dr. Janez Stare, pedagoški mentor 2 (Fakulteta za upravo)
 • Maja Fortuna, strokovni sodelavec (Zavod Mladi podjetnik)
 • Miha Lebič, mag., strokovna pomoč (Fakulteta za upravo)
 • Lara Kobe Priganica, študentka ALUO (Oblikovanje vizualnih komunikacij)
 • Patricija Kumer, študentka FU (Upravljanje javnega sektorja)
 • Mateja Bizjak, študentka FU (Upravljanje javnega sektorja)
 • Žan Đogič, študent FU (Upravljanje javnega sektorja)
 • Matjaž Tomažič, študent FU (Uprava)
 • Nika Stevanovič, študentka FU (Uprava)
 • Katja Komplet, študetka FRI (Upravna informatika)
 • Žan Knafelc, študent FDV (Družboslovna informatika)

Partnerji projekta

 • Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani
 • Zavod Mladi podjetnik
Close Menu