Vse več organizacij se že zaveda problema staranja prebivalstva in posledic, ki jih ta prinaša in izhajajoč iz tega vse več pozornosti namenjajo kvalitetnemu ravnanju s starejšimi zaposlenimi v delovnem okolju. Obstaja veliko primerov dobrih praks in na dotičnem mestu najdete različne domače in tuje dobre prakse ravnanja (upravljanja) s starejšimi zaposlenimi. Analizirani primeri dobrih praks organizacij so razdeljeni na dobre prakse iz Slovenije in tujine.

Tukaj najdete primere ravnanja s starejšimi zaposlenimi slovenskih organizacij.

Tukaj najdete primere ravnanja s starejšimi zaposlenimi tujih organizacij.

Vse

Tukaj najdete primere ravnanja s starejšimi zaposlenimi.

Close Menu