Slider

Uporaben vir informacij ravnanja s starejšimi zaposlenimi

Skrb za dobro počutje starejših zaposlenih v delovnem okolju je čedalje bolj aktualna tema med delodajalci, zato tukaj najdete različne vsebine, ki služijo kot informacija, usmeritev in pomoč pri ravnanju (upravljanju) s starejšimi zaposlenimi. Gradiva so na voljo v obliki e-knjig, letakov, plakatov in priporočil za upravljanje s starejšimi zaposlenimi.

Staranje družbe in s tem povezan vidik starejših zaposlenih spodbuja države, delodajalce in družbo k različnim razmislekom in odločitvam. Analiza stanja v praksi kaže, da se v organizacijah uporabljajo različni ukrepi upravljanja s starejšimi zaposlenimi. V tem razdelku so prikazani najpogosteje uporabljeni ukrepi na področju ravnanja (upravljanja) s starejšimi zaposlenimi, ki so se izkazali za najučinkovitejše tako v tujini kot v Sloveniji.

Z izzivom strateškega upravljanja oziroma ravnanja s starejšimi zaposlenimi se sooča vse več organizacij in zato ne preseneča, da temu področju namenjajo vse večjo pozornost tudi delodajalci. V praksi obstajajo številni primeri dobrih praks upravljanja s starejšimi zaposlenimi in na tem mestu najdete različne domače in tuje dobre prakse.

Close Menu